1/22

Fastigheten

Föreningens fastighet består av 21 radhus, fördelade i tre radhuslängor. Husen byggdes år 2002 och varje radhus har tre våningar med

en sammanlagd lägenhetsyta på 140 kvm. Arkitekt var Anders Bergkrantz.

Till varje hus finns en "Bopärm" med teknisk och praktisk beskrivning av husen.

Sophantering

Föreningen är ansluten till en gemensam sopsugsanläggning i området. Sopsugen finns i anslutning till miljöstugan.

I miljöstugan finns återvinningskärl för tidningar, pappersförpackningar, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt småel.

Parkering

I dagsläget har föreningen 14 parkeringsplatser med motorvärmare. Det är kö till dessa och platserna fördelas efter boendetid. Anmäl ditt eventuella intresse för parkeringsplats till ordförande Birgitta André Åstrand.

Kontakta http://www.apcoa.se för information om parkering i området.

Lägenhetsritning