1/22

Välkommen till Brf Rinkeby Park 1

Vi är glada att se er som medlem i vår bostadsrättsförening och vi hoppas att ni ska trivas hos oss. Att man trivs med sitt boende och med sina grannar är viktigt för oss, därför arbetar vi för att fastigheten och den närmaste omgivningen ska vara så trivsam som möjligt, ett arbete som vi hoppas att ni ska hjälpa oss med.

 

Regler för uthyrning

Styrelsen har beslutat om riktlinjer för uthyrning, som ett förtydligande av stadgarna. (Riktlinjer)

 

Ombyggnad

Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Det gäller exempelvis värmepanna, kylskåp, spis och andra vitvaror, golv, väggar och tak, fönster och dörrar. Här gäller helt andra regler än om man hyr en lägenhet.

 

Du får dock inte göra stora förändringar i lägenheten, t ex ombyggnation, utan tillstånd från styrelsen. Det är inte heller tillåtet att på eget bevåg riva eller flytta väggar eller göra andra mera ingripande förändringar utan tillstånd.

 

Utförlig information om vad som är medlemmens ansvar och vad föreningen ansvarar för finns beskrivet i bilaga till stadgarna.

 

Trivselregler

Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Rinkeby Park 1. Vi har sammanställt information som man som nyinflyttad kan vara intresserad av att känna till och som boende sedan lång tid kan behöva en påminnelse om.

 

Stadgar

I varje hushåll ska ett aktuellt exemplar av föreningens stadgar finnas. Om det saknas kan du kontakta föreningens ordförande för att få ett exemplar. I stadgarna framgår bl. a. vad som är föreningens ansvar och varje enskild medlems ansvar för reparationer och underhåll.

 

Betalning av avgift

Föreningens ekonomi sköts sedan hösten 2018 av "NABO i Uppsala", som bl.a innebär övergång till mer elektronisk kommunikation i stället för pappershantering .Alla medlemmar har möjlighet att logga in i det nya verktyget med sin e-postadress, läsa sina egna uppgifter och vid behov ändra dem. Även hyresavierna lämnas ut elektroniskt (via e-post eller med hjälp av autogiro eller e-faktura till internetbank). För frågor gällande betalning av avgiften till föreningen kontakta dem via e-post avgifthyra@nabo.se eller via telefon 010-288 00 27, måndag till fredag 9.00 -11.30. Vi rekommenderar att du ordnar så att månadsavgiften betalas med autogiro.  

 

Parkering

I dagsläget har föreningen 14 parkeringsplatser med motorvärmare. Det är kö till dessa och platserna fördelas efter boendetid. Anmäl ditt eventuella intresse för parkeringsplats till ordförande Birgitta André Åstrand.

 

Parkering utanför respektive hus är inte tillåtet. Kortare uppehåll för i- och urlastning inom området är däremot godkända. För att visa att lastning pågår bör bagageluckan lämnas öppen.

 

Miljöstuga

Varje hushåll har egen nyckel till Miljöstugan.

Vi uppskattar att du tänker miljömedvetet och källsorterar dina förpackningar. I Miljöstugan kan dessa lämnas och dessutom finns behållare för mindre elektronik, batterier och pappersåtervinning.

Observera att det som lämnas i respektive kärl ska var fritt från matrester och läggas i behållare för respektive produkt.

I samband med föreningens städdagar, vår och höst, brukar container hyras för möjlighet att lämna trädgårdsavfall och större avfall.

Observera att t ex bildäck, större elartiklar, målarfärg och andra miljöfarliga produkter ska lämnas på återvinningscentral. Närmaste sådan finns i Bromma.

 

Grannsamverkan

Området har tyvärr varit utsatt för en del inbrott och skadegörelse. Det är viktigt att vi hjälps åt att t ex. fråga främlingar som beter sig underligt vart de är på väg och om du kan hjälpa till. Meddela närmaste granne när du reser bort. Du kan säkert få hjälp av någon med att ta in posten, vattna blommor och tända lampor som gör att huset ser bebott ut.

 

Trädgårdsskötsel

Avenbokshäcken ska klippas under JAS månaderna (juli-augusti-september). Ris får du på egen hand transportera till återvinningsstation.

 

För den allmänna trevnaden ska du hålla efter din egen gräsmatta och ogräs i anslutning till husets entré. Detsamma gäller snöskottning på egen entréväg.

 

Råttor och ohyra

För att undvika att råttor bosätter sig i området är det viktigt att inte lämna t ex soppåsar, byggmaterial och kartonger på gården. Fågelmat är också attraktivt för råttor, mata därför inte fåglar utomhus.

Om du råkat få ohyra som t ex kackerlackor i huset bör styrelsen informeras om detta.

 

Städdagar

Undvik nedskräpning genom att slänga t ex fimpar och godisförpackningar på föreningens gemensamma ytor.

En dag varje vår och höst hjälps vi åt med städning av vår gård. Det är främst skräpplockning och allmän uppfräschning av området som utförs.

 

Alla hushåll ska närvara vid städdagarna.

 

Meddela eventuellt förhinder att delta till Styrelsen. Det finns ofta uppgifter som behöver göras vid senare tillfällen så det finns möjlighet att hjälpa till.

 

I samband med städdagarna brukar vi hyra container där grovsopor kan lämnas.

 

Trädgårdsredskap att låna

I Miljöstugan förvaras gräsklippare, elektrisk häcksax, lövblåsare, skottkärror och stegar som kan lånas av medlemmarna. Kontakta Monica i hus 29 som kan hjälpa dig att hämta det du behöver.

Kom ihåg att returnera redskapen personligen när du är färdig med dem.

 

Gårdsfest

En dag i augusti varje år brukar en familjefest/gårdsfest ordnas. Vi ställer fram bord i gången mellan husen och var och en ställer fram medhavd mat på buffébordet. Man tar med sin egen tallrik och det man vill dricka till. Ett trevligt tillfälle att lära känna sina grannar.

 

Årsstämma

Enligt stadgarna ska det varje år hållas en stämma - senast före juni månads utgång.

 

Inför den har varje medlem möjlighet att komma med förslag på förändring genom att i förväg lämna in en motion. Beslut om genomförande av förslaget tas gemensamt på stämman.

 

Din närvaro är därför viktig, här har du en chans att påverka.

 

På stämman redogörs också för föreningens ekonomi och verksamhet.